Liên kết website

Thống kê truy cập

Thông báo

Ban Thường vụ Đảng ủy họp phiên thường kỳ tháng 5 năm 2017

30/05/2017 00:00 440 lượt xem

Ngày 29 tháng 5 năm 2017, Ban Thường vụ Đảng ủy đã họp phiên thường kỳ tháng 5 năm 2017.

    Tại phiên họp đã thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2017. Trong đó tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ thực hiện còn chậm hoặc chưa hoàn thành trong tháng 5 như:  (1) Xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng (2) Tập trung giải quyết đơn vụ ông Nguyễn Viết Lý và bà Hà Thị Duyên tổ dân phố Tân Lập; họp hội đồng tư vấn để giải quyết vụ ông Hà Văn Hồng tại tổ dân phố Bình Long (3) Làm việc với các trường thôn, tổ trưởng dân phố Tân Long, Phố Mới, Ngòi cò tháo gỡ khó khăn làm các tuyến đường bê tông chưa hoàn thành (4) Bàn giao ao cho Tổ hợp tác Thanh niên theo Kết luận số 43-KL/ĐU ngày 07-3-2016 (5) Chỉ đạo thực hiện chủ trương của Đảng ủy về Tờ trình số 04-TTr/THCSVT ngày 26-4-2017 của Trường THCS Vĩnh Tuy về đề nghị chuyển cột điện khu đất trước cổng Trường THCS. Tờ trình số 02/TTr-TDP ngày 10-5-2017 của tổ dân phố Tân Lập xin đấu nối điện với đường điện chiếu sáng công cộng. Phương án thu phần thuê mặt bằng ô chợ phiên, tiền gửi xe hỗ trợ hoạt động của Ban Quản lý chợ theo Kết luận số 36-KL/ĐU ngày 30-11-2016 (7) Phối hợp với Đội quản lý thị trường số 3 kiểm tra, xử lý việc kinh doanh hàng hóa không đúng địa điểm đăng ký như báo cáo của Đội Quy tắc (8) Công khai các khoản thu ủng hộ Đại hội thể dục thể thao trên Trang thông tin điện tử (9) Báo cáo về thực hiện Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, kế hoạch thực hiện về an ninh trật tự năm 2017; công tác phối hợp với các xã giáp ranh để Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với Công an thị trấn (10) Xây dựng kế hoạch phối hợp nhân giống cá chiên với Trung tâm Thủy sản Hà Giang (11) Báo cáo việc phân công Tổ Trưởng Tổ tự chủ - tự quản, Trưởng Ban quản lý quỹ phát triển thôn, tổ dân phố phụ trách từng tiêu chí của Đề án Thôn Tự chủ - Tự quản (12) Báo cáo việc kiện toàn, xây dựng quy chế hoạt động, tập huấn của Tổ an ninh trật tự.

      Đồng thời triển khai nhiệm vụ tháng 6 tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu như (1) Chuẩn bị tốt kỳ họp lần thứ 4 HĐND thị trấn khóa XX; (2) Họp Khối dân vận; xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động giao ban Ban Chỉ đạo cơ sở chính trị vững mạnh (3) Thực hiện các kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, của UBKT Đảng ủy đã ban hành (4) Chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình thực chất (5) Chỉ đạo tổ chức thực hiện các Lễ phát phát động thực hiện Đề án xây dựng "Từng gia đình tự quản" trong việc quản lý đô thị (6) Chỉ đạo Ủy ban MTTQ phối hợp với UBND về họp dân, giám sát thực hiện giải quyết đơn thư ông Trần Huy Chính và ông Trần Văn Ký ở thôn Tự Lập (7) Xây dựng nghị quyết của Đảng ủy về xây dựng "tổ dân phố Tân Lập Tự chủ - Tự quản kiểu mẫu". (8) Kế hoạch của Đảng ủy về Chương trình thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 11-10-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI về phát triển sản xuất hàng hóa đối với các sản phẩm chủ lực có thế mạnh của huyện, giai đoạn 2016-2020 (9) Kế hoạch của UBND về thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 08-3-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển trung tâm các xã, thị trấn theo hướng đô thị, giai đoạn 2016-2020 (10)  Rà soát lại toàn bộ hiện trạng, xác định mốc giới quỹ đất do tập thể quản lý (11) Xây dựng phương án quy hoạch khu nghĩa trang thị trấn Vĩnh Tuy (12) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cam, chè Vietgap theo Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 20-4-2017; Kế hoạch số 128-KH/UBND ngày 19-5-2017 của UBND huyện (13) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 3396/QĐ-UBND ngày 23-5-2017 của Chủ tịch UBND huyện về ban hành quy định chi tiết về tiêu chí, trình tự, thủ tục hồ sơ công nhận danh hiệu "tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị" trên địa bàn thị trấn Việt Quang và Vĩnh Tuy để làm thủ tục đăng ký thực hiện từ năm 2018 (14) Đôn đốc thu ngân sách nhà nước và các khoản thu theo Nghị quyết HĐND; vốn vay có thu hồi theo Đề án Thôn Tự chủ - Tự quản đối với 3 tổ hợp tác (15) Kiện toàn, phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai; có kế hoạch cụ thể về công tác phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão (16) Kiện toàn Ban quản lý và Quy chế hoạt động của các Đền trên địa bàn (17) Tổ chức các hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017... 


Tin khác