Liên kết website

Thống kê truy cập

Thông tin chỉ đạo điều hành

Khối Đảng, đoàn thể tổ chức Hội nghị giao ban Quý I năm 2024

17/04/2024 07:31 23 lượt xem

Chiều ngày 16/4/2024, Thường trực Đảng ủy đã tổ chức giao ban khối Đảng - Đoàn thể Quý I năm 2024. Chủ trì Hội nghị Đồng chí Bùi Thị Xuân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn; Dự hội nghị có đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thị trấn

Trong thời gian qua, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quán triệt triển khai kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của trung ương, của tỉnh, huyện và của thị trấn; Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Quan tâm chú trọng công tác nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nâng cao nhận thức, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận của nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước nhất là trong giải phóng mặt bằng cao tốc Tuyên Quang, Hà Giang. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội MTTQ Việt Nam thị trấn Vĩnh Tuy; Đại hội Hội LHTN nhiệm kỳ 2024-2029 theo kế hoạch. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, công tác nắm tình hình nhân dân, tạo đồng thuận xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ chí trị của địa phương. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đã ký giao ước thi đua, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu KT-XH năm 2024.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Xuân – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn nhấn mạnh: MTTQ và các đoàn thể CT-XH  bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác năm 2024 của Đảng ủy tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội, Nghị quyết phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh ngay từ đầu năm 2024 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thi đua lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động; xây dựng Nông thôn mới./.

Bùi Thị Xuân

Tin khác