Liên kết website

Thống kê truy cập

Xây dựng nông thôn mới

Đảng ủy thị trấn Vĩnh Tuy tổ chức Dự sinh hoạt chi bộ kiểu mẫu tại Chi bộ Tổ dân phố Tân Lập

19/09/2017 00:00 329 lượt xem

Chiều ngày 07-9-2017, Đảng ủy thị trấn Vĩnh Tuy tổ chức Dự sinh hoạt chi bộ kiểu mẫu tại Chi bộ Tổ dân phố Tân Lập (Chi bộ tổ chức họp Chi bộ định kỳ tháng 9), tới dự sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Vĩnh Tuy; Các đồng chí Bí thư các Chi bộ thôn, tổ dân phố; Đồng chí Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học Vĩnh Tuy; cùng 25/31 Đảng viên trong chi bộ; Đồng chí Nguyễn Thị Liên, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ; Đồng chí Lê Danh Lý, Phó bí thư Chi bộ - Tổ trưởng Tổ dân phố đồng chủ trì cuộc họp.

           Thực hiện Kế hoạch số 49-KH/ĐU ngày 29 tháng 7 năm 2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Vĩnh Tuy về đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện các tiêu chí của Chi bộ kiểu mẫu năm 2017. Năm 2017, Đảng quỷ thị trấn Vĩnh Tuy đã lựa chọn 02 chi bộ (Chi bộ Tổ dân phố Tân Lập; Chi bộ Trường Tiểu học Vĩnh Tuy) để xây dựng, triển khai thực hiện, phấn đấu đạt 8 tiêu chí, 18 chỉ tiêu của chi bộ mẫu trong năm 2017.

Tại buổi sinh hoạt chi bộ cũng thông qua: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng 8-Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9; Báo cáo rà soát, đánh giá thực trạng so với 18 chỉ tiêu của bộ tiêu chí Chi bộ kiểu mẫu; Dự thảo kế hoạch thực hiện các tiêu chí của Chi bộ kiểu mẫu năm 2017; báo cáo đánh giá việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ. Trong buổi sinh hoạt đã có 20/25 đồng chí dự sinh hoạt có ý kiến phát biểu, đóng góp vào báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ trong tháng 8 của chi bộ và phương hướng, nhiệm vụ trong tháng 9-2017 và các văn bản trình tại buổi sinh hoạt chi bộ.

Sau khi dự sinh hoạt Chi bộ, đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn đã chủ trì cuộc họp đánh giá, rút kinh nghiệm. Trên cơ sở các ý kiến phát biểu của các thành phần được mời dự họp, đồng chí Bí thư Đảng ủy thị trấn đã phát biểu kết luận:

* Về mặt ưu điểm: (1) Công tác chuẩn bị của Ban chi ủy chu đáo, từ công tác dọn dẹp, vệ sinh, đến các nội dung khác....đảng viên dự sinh hoạt chi bộ đều có sổ sách ghi chép đầy đủ các nội dung sinh hoạt chi bộ (2) Nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ: Tuân thủ theo đúng Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02-3-2012 của Ban tổ chức Trung ương, hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ và Kế hoạch số 49-KH/ĐU ngày 29 tháng 7 năm 2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Vĩnh Tuy về đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện các tiêu chí của Chi bộ kiểu mẫu năm 2017; (3) Công tác điều hành sinh hoạt: 02 đồng chí điều hành, sinh hoạt chi bộ là phù hợp với các nội dung, tình hình đảng viên trong chi bộ. Vai trò điều hành của đồng chí Phó bí thư, Bí thư chi bộ cơ bản đúng trọng tâm, trọng điểm; (4) Về tài liệu sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt chi bộ: Đã được ban Chi ủy chuẩn bị trước, phô tô cho các đảng viên, để tham khảo; trong hội nghị không thông qua báo cáo; các đồng chí Đảng viên góp ý trực tiếp vào các nội dung trong buổi sinh hoạt chi bộ; (5)- Về ý kiến phát biểu của các đồng chí Đảng viên trong chi bộ: Đảng viên tham tham gia phát biểu sôi nổi; trân thành, trên quan điểm xây dựng, góp ý; có trọng tâm, trọng điểm vào các nhiệm vụ chính trị sát với thực tiễn của của Tổ dân phố của thị trấn Vĩnh Tuy (việc triển khai phát triển kinh tế, khuyến khích phát triển sản xuất, ưu tiêu vào các loại cây trồng thế mạnh của Tổ dân phố; triển khai vay theo Nghị quyết 209; Đề án thôn tự chủ tự quản; lĩnh vực văn hóa; đám tang, đám cưới; về hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội của Tổ dân phố....).

              * Về hạn chế cần rút kinh nghiệm: (1) Việc thông tin thời sự Trong nước (tỉnh, huyện, thị trấn) cho toàn thể Đảng viên chưa trọng tâm; còn dài; chưa xúc tích....(2) Về báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8, phương hướng nhiệm vụ tháng 9: Cần cụ thể hơn, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của từng đồng chí trong ban chi ủy, đảng viên được phân công nhiệm vụ; công tác phát triển đảng viên....Phần phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2017 còn chưa cụ thể, rõ ràng, còn mang nặng tính hình thức; chưa giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong ban chi ủy; phân công nhiệm vụ đảng viên trong chi bộ; (3) Phần kết luận, giao nhiệm vụ của đồng chí Bí thư chi bộ cần cụ thể hơn; cần thông qua biên bản họp chi bộ; đồng chí bí thư chi bộ ký sổ ghi biên bản.


Tin khác