Liên kết website

Thống kê truy cập

Xây dựng nông thôn mới

Hội Nông dân thị trấn Vĩnh Tuy tổ chức Lễ phát động phong trào "Nông dân với phong trào tham gia xây dựng “Thôn tự chủ - tự quản” và “Từng gia đình tự quản” trong thực hiện quy chế quy chế quản lý đô thị”

01/12/2017 00:00 275 lượt xem

Thực hiện Kế hoạch số 56-KH/ĐU ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Đảng ủy thị trấn Vĩnh Tuy về tổ chức các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023. Thiết thực lập thành tích chào mừng ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc ở khu dân cư năm 2017, Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và chào mừng Lễ khánh thành trụ sở kiêm nhà văn hóa thôn Tân Thành.

            Ngày 02-11-2017, tại thôn Tân Thành, Hội Nông dân thị trấn Vĩnh Tuy đã phối hợp với Chi bộ thôn và Chi hội Nông dân thôn Tân Thành tổ chức Lễ phát động phong trào "Nông dân với phong trào tham gia xây dựng “Thôn tự chủ - tự quản” và “Từng gia đình tự quản” trong thực hiện quy chế quy chế quản lý đô thị” và tổ chức lao động cộng sản.

Tới dự với buổi Lễ phát động có đồng chí Nguyễn Đàm Thuyên, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Quang, Chủ tịch Hội Nông dân huyện; đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn Vĩnh Tuy; các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thị trấn Vĩnh Tuy và các Ban ngành, đoàn thể thị trấn; Các đồng chí là Chủ tịch Hội Nông dân các xã Hùng An, Việt Vinh và thị trấn Việt Quang, các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Nông dân thị trấn cùng 21 hội viên Nông dân từ các chi hội bạn trong thị trấn; Ban chi ủy chi bộ, Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể cùng 65 hội viên và nhân dân thôn Tân Thành.

          Thay mặt cho Ban Thường vụ Hội Nông dân thị trấn, đồng chí Đỗ Thế Ninh - Chủ tịch Hội đã thông qua diễn văn phát động. Tại diễn văn phát động đồng chí đã  nhấn mạnh và yêu cầu hội viên, nhân dân tập trung làm tốt một số nội dung sau:

          Một là: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi chi hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền và thực hiện phong trào“Tự quản trong thực hiện quy chế quản lý đô thị, xây dựng đô thị văn minh” Trong đó trọng tâm là gắn với phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn tổ dân phố văn hóa, với chủ đề “ Xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. Để làm cho mọi tổ chức, người dân hiểu được ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của nếp sống văn hóa đô thị đối với phát triển kinh tế văn hóa xã hội và tiến trình xây dựng đô thị văn minh, coi đây là nhiệm vụ của mọi người dân, tổ chức hội và trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân của cả hệ thống chính trị. Với nhân dân vừa là chủ thể vừa là người hưởng lợi. Các nội dung tiêu chí bao gồm“ Nhà sạch – khuôn viên đẹp – Đường giao thông nông thôn” 100% số hộ gia đình có 3 công trình vệ sinh gắn với thực hiện mô hình “ Dân vận khéo” Mỗi gia đình phải có Nhà sạch, đảm bảo vệ sinh, khuôn viên gia đình xanh, sạch, đẹp, không đổ rác thải bừa bãi ra đường hoặc các địa điểm công cộng, tổ dân phố phải có đường làng, ngõ xóm sạch đẹp đảm bảo vệ sinh môi trường công cộng, không tổ chức các hoạt động lấn chiếm lòng nề đường ảnh hưởng đến giao thông đô thị và an toàn giao thông. Hàng năm mỗi khu dân cư tổ chức 1- 2 buổi lao động vệ sinh đường làng, ngõ xóm, và tu sửa đường giao thông ngõ xóm đảm bảo cho sinh hoạt và giao lưu hàng hóa.

            Hai là:  Tập trung tuyên truyền cho cán bộ, hội viên và nhân dân toàn thị trấn tham gia tích cực cùng Chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội, phấn đấu đạt và duy trì các tiêu chí thôn, tổ dân phố tự chủ - tự quản. phấn đấu hết năm 2017 có 100% thôn tổ dân phố đạt thôn, tổ dân phố tự chủ - tự quản, đồng thời đẩy mạnh phát huy dân chủ tham gia tích cực vào các hoạt động tại thôn, tổ dân phố, mỗi chi hội phải xây dựng và thay đổi phương thức hoạt động của mình phù hợp với điều kiện tại cơ sở và hướng tới tự chủ - tự quản trong hoạt động của mình để chủ động trong việc xây dựng thôn, tổ dân phố ngày càng vững mạnh, và các phong trào của hội ngày càng phong phú.

          - Về phát triển kinh tế: Không để thôn có hộ nghèo, tái nghèo. Tham gia xây dựng các tổ hợp tác, hợp tác xã để nâng cao hiệu quả cho mục tiêu sản xuất hàng hóa tập trung.

          -  Về phát triển văn hóa: Xây dựng thôn đảm bảo các tiêu chí Thôn, tổ dân phố văn hóa. Tích cực hưởng ứng phong trào “ Nhà sạch - vườn đẹp” thực hiện nếp sống văn minh đô thị và các quy định về nếp sống hóa và quy chế quản  lý đô thị.

         - Về quốc phòng an ninh: Tích tham gia và vận động con em tham gia tổ an ninh tự quản. Tham gia nghĩa vụ dân quân tự vệ, nghĩa vụ quân sự. Thực hiện tốt việc giáo dục con em, thanh thiếu niên không vị phạm pháp luật.

         Ba là: Sau lễ phát động, các chi hội phải tăng cường công tác, tuyên truyền động viên, hội viên và ND cùng làm, thường xuyên phải kiểm tra đánh giá, và rút ra những kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện, kịp thời nhân rộng những mô hình hay những điển hình tiên tiến  đồng thời phát huy tinh thần nêu gương, góp phần thực hiện có hiệu quả thiết thực trong việc xây dựng “Thôn tự chủ - tự quản” và thực hiện tốt quy chế quản lý đô thị.

Sau buổi Lễ phát động, các đại biểu và nhân dân dự buổi Lễ đã tham gia lao động tại thôn Tân Thành như đào rãnh thoát nước, rọn vệ sinh xung quanh trụ sở thôn và tuyến đường từ Quốc lộ 2 đến trụ sở thôn.


Tin khác