Liên kết website

Thống kê truy cập

Thông báo

Về việc triển khai thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân và Định danh điện tử trên địa bàn thị trấn Vĩnh Tuy

30/06/2022 07:11 62 lượt xem

Về việc triển khai thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân và Định danh điện tử trên địa bàn thị trấn Vĩnh Tuy

Thực hiện Kế hoạch số 348/KH-UBND, ngày 20/4/2022 của UBND thị trấn Vĩnh Tuy về Triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng chính phủ Phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến 2030 (gọi tắt là Đề án 06) trên địa bàn thị trấn Vĩnh Tuy; Kế hoạch số 126/KH-CAH, ngày 22/6/2022 về việc triển khai thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân và Định danh điện tử trên địa bàn huyện Bắc Quang tháng 7 năm 2022.

Tổ công tác Đề án 06 xin thông báo đến Ban quản lý các thôn, Tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Vĩnh Tuy về việc tổ chức triển khai thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân và Định danh điện tử trên địa bàn thị trấn Vĩnh Tuy như sau:

1. Thủ tục thực hiện:

- Cấp tài khoản Định danh diện tử cho công dân đã có thẻ CCCD gắn chịp;

- Cấp CCCD và Định danh điện tử;

- Cấp thẻ CCCD gắn chíp kết hợp đăng ký Định danh điện tử, tài khoản ngân hàng;

- Cấp thẻ CCCD gắn chíp kết hợp đăng ký Định danh điện tử, tài khoản nhân hàng và hỗ trợ trả tiền qua hệ thống cho các đối tượng chính sách

2. Đối tượng cấp CCCD:

- Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên (tính đến ngày làm CCCD) chưa được cấp CMND.

- Công dân được cấp CMND và CCCD mã vạch nhưng bị hỏng, mất, hết hạn sử dụng hoặc có sự thay đổi về thông tin.

- Công dân có HKTT trên địa bàn thị trấn Vĩnh Tuy.

3. Đối tượng tích hợp định danh điện tử

- Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đã được cấp CCCD.

- Các đối tượng chấp hành xong án phạt tù, tha tù trước thời hạn.

- Các đối tượng chính sách được hưởng trợ cấp, người có công…

4. Thời gian, địa điểm cấp:

* Thời gian: Từ 7 giờ 00 phút ngày 22/7/2022.

* Địa điểm: Tại Trụ sở Công an thị trấn Vĩnh Tuy, Bắc Quang, Hà Giang.

4. Thủ tục, hồ sơ cấp khi đến làm CCCD công dân mang theo gồm:

- Bản phô tô giấy khai sinh. Trường hợp không có giấy khai sinh thì yêu cầu có trích lục khai sinh hoặc các quyết định của cơ quan tư pháp để bổ sung, điều chỉnh.

- Bản phô tô chứng minh thư nhân dân.

- Bản phô tô sổ hộ khẩu.

5. Thủ tục, các giấy tờ cần thiết cấp Tài khoản định danh điện tử:

Công dân cần có 01 số điện thoại sử dụng chính chủ để đăng ký 01 Tài khoản định danh điện tử. Mang theo CCCD gắn chíp, Thẻ bảo hiểm y tế và các giấy tờ khác như: giấy phép lái xe, đăng ký phương tiện để tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.

6. Những lưu ý khi đến làm CCCD, đăng ký tài khoản Định danh điện tử.

- Công dân ăn mặc lịch sự, áo có cổ để chụp ảnh.

- Rửa tay sạch để phục vụ quét vân tay.

- Lệ phí làm căn cước thực hiện theo Thông tư Số 59/2019/TT-BTC: cụ thể cấp mới CCCD 30.000/thẻ; Cấp đổi CCCD 50,000/thẻ; Cấp lại CCCD 70000/thẻ.

7. Tổ chức thực hiện:

- Giao lực lượng Công an thị trấn, Công an viên các thôn, TDP của thị trấn làm công tác đảm bảo ANTT, hướng dẫn công dân làm thủ tục cấp CCCD và Định danh điện tử.

- Giao các thành viên Tổ công tác Đề án 06 thị trấn Vĩnh Tuy, các Đồng chí bí thư chi bộ, Ban quản lý các thôn, TDP thông báo rộng rãi, vận động đến từng các cá nhân trong thôn, TDP của mình (những công dân chưa làm CCCD và những công dân đã có thẻ CCCD gắn chíp đến đăng ký tài khoản Định danh điện tử).

- Đề nghị công chức văn hóa tuyên truyền, thông báo trên loa phát thanh của địa phương để quần chúng nhân dân nắm được.

- Trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc thông báo cho Công an thị trấn để xin ý kiến chỉ đạo.

Trên đây là thông báo về việc cấp thẻ căn cước công dân và Định danh điện tử trên địa bàn thị trấn Vĩnh Tuy./.

Thực hiện Kế hoạch số 348/KH-UBND, ngày 20/4/2022 của UBND thị trấn Vĩnh Tuy về Triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng chính phủ Phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến 2030 (gọi tắt là Đề án 06) trên địa bàn thị trấn Vĩnh Tuy; Kế hoạch số 126/KH-CAH, ngày 22/6/2022 về việc triển khai thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân và Định danh điện tử trên địa bàn huyện Bắc Quang tháng 7 năm 2022.

Tổ công tác Đề án 06 xin thông báo đến Ban quản lý các thôn, Tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Vĩnh Tuy về việc tổ chức triển khai thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân và Định danh điện tử trên địa bàn thị trấn Vĩnh Tuy như sau:

1. Thủ tục thực hiện:

- Cấp tài khoản Định danh diện tử cho công dân đã có thẻ CCCD gắn chịp;

- Cấp CCCD và Định danh điện tử;

- Cấp thẻ CCCD gắn chíp kết hợp đăng ký Định danh điện tử, tài khoản ngân hàng;

- Cấp thẻ CCCD gắn chíp kết hợp đăng ký Định danh điện tử, tài khoản nhân hàng và hỗ trợ trả tiền qua hệ thống cho các đối tượng chính sách

2. Đối tượng cấp CCCD:

- Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên (tính đến ngày làm CCCD) chưa được cấp CMND.

- Công dân được cấp CMND và CCCD mã vạch nhưng bị hỏng, mất, hết hạn sử dụng hoặc có sự thay đổi về thông tin.

- Công dân có HKTT trên địa bàn thị trấn Vĩnh Tuy.

3. Đối tượng tích hợp định danh điện tử

- Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đã được cấp CCCD.

- Các đối tượng chấp hành xong án phạt tù, tha tù trước thời hạn.

- Các đối tượng chính sách được hưởng trợ cấp, người có công…

4. Thời gian, địa điểm cấp:

* Thời gian: Từ 7 giờ 00 phút ngày 22/7/2022.

* Địa điểm: Tại Trụ sở Công an thị trấn Vĩnh Tuy, Bắc Quang, Hà Giang.

4. Thủ tục, hồ sơ cấp khi đến làm CCCD công dân mang theo gồm:

- Bản phô tô giấy khai sinh. Trường hợp không có giấy khai sinh thì yêu cầu có trích lục khai sinh hoặc các quyết định của cơ quan tư pháp để bổ sung, điều chỉnh.

- Bản phô tô chứng minh thư nhân dân.

- Bản phô tô sổ hộ khẩu.

5. Thủ tục, các giấy tờ cần thiết cấp Tài khoản định danh điện tử:

Công dân cần có 01 số điện thoại sử dụng chính chủ để đăng ký 01 Tài khoản định danh điện tử. Mang theo CCCD gắn chíp, Thẻ bảo hiểm y tế và các giấy tờ khác như: giấy phép lái xe, đăng ký phương tiện để tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.

6. Những lưu ý khi đến làm CCCD, đăng ký tài khoản Định danh điện tử.

- Công dân ăn mặc lịch sự, áo có cổ để chụp ảnh.

- Rửa tay sạch để phục vụ quét vân tay.

- Lệ phí làm căn cước thực hiện theo Thông tư Số 59/2019/TT-BTC: cụ thể cấp mới CCCD 30.000/thẻ; Cấp đổi CCCD 50,000/thẻ; Cấp lại CCCD 70000/thẻ.

7. Tổ chức thực hiện:

- Giao lực lượng Công an thị trấn, Công an viên các thôn, TDP của thị trấn làm công tác đảm bảo ANTT, hướng dẫn công dân làm thủ tục cấp CCCD và Định danh điện tử.

- Giao các thành viên Tổ công tác Đề án 06 thị trấn Vĩnh Tuy, các Đồng chí bí thư chi bộ, Ban quản lý các thôn, TDP thông báo rộng rãi, vận động đến từng các cá nhân trong thôn, TDP của mình (những công dân chưa làm CCCD và những công dân đã có thẻ CCCD gắn chíp đến đăng ký tài khoản Định danh điện tử).

- Đề nghị công chức văn hóa tuyên truyền, thông báo trên loa phát thanh của địa phương để quần chúng nhân dân nắm được.

- Trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc thông báo cho Công an thị trấn để xin ý kiến chỉ đạo.

Trên đây là thông báo về việc cấp thẻ căn cước công dân và Định danh điện tử trên địa bàn thị trấn Vĩnh Tuy./.


Tin khác