Liên kết website

Thống kê truy cập

Thông tin tuyên truyền

Ngày 22/8/2022 Hội Cựu chiến binh thị trấn Vĩnh Tuy tổ chức họp Ban chấp hành hội Cựu chiến binh mở rộng. Tham gia Hội nghị có toán thể các đồng chí BCH và các đồng chí chi hội trưởng, chi hội phó các chi Hội

22/08/2022 07:08 85 lượt xem

Ngày 22/8/2022 Hội Cựu chiến binh thị trấn Vĩnh Tuy tổ chức họp Ban chấp hành hội Cựu chiến binh mở rộng. Tham gia Hội nghị có toán thể các đồng chí BCH và các đồng chí chi hội trưởng, chi hội phó các chi Hội

       Đồng chí Chủ tịch Hội đánh gia khái quát công tác Hội trong thời gian qua và chỉ đạo các chi hội trưởng tập trung vào tuyên truyền Nghị quyết Đại hội các cấp và Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Hội nghị đã lấy phiếu khảo sát dự thảo về quy định chung về mai táng cho hội viên Cựu chiến binh từ trần. Qua lấy phiếu khảo sát Hội nghị hoàn toàn nhất trí với dự thảo về quy định chung về mai táng cho hội viên Cựu chiếm binh từ trần.

          Kết thúc hội nghị Chủ tịch Hội Cựu chiến binh chỉ đạo các chi hội  Tuyên truyền hội viên và nhân dân thực hiên tốt các quy định địa phương, đẩy mạnh các phong trào thi đua và phát triển kinh tế hộ gia đình./.

         


Tin khác